ความรู้เบื้องต้นในการเรียนภาษาญี่ปุ่น(2)
ความรู้เบื้องต้นในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

เสียงขุ่น

ปกติอักษรคานะ จะออกเสียงใส แต่จะมีบางตัวอักษรเป็นเสียงขุ่น คือในวรรค か さ た  は โดยการเติม てんてんและまる

การเติม ”  てんてん(เทนเทน) ที่มุมขวา

が ぎ ぐ げ ごจากเสียงววรค ค ก็จะออกเสียงเป็น ก, กะ กิ กุ เกะ โกะ

ざ じ ず ぜ ぞจากเสียงวรรค ส ก็จะออกเสียงเป็น ซ,ซะ,จิ,ซึ,เซะ,โซ

だ ぢづ で ど จากเสียงวรรค ท ก็จะออกเสียงเป็น ด,ดะ,จิ,ซึ,เดะ,โดะ

ば び ぶ べ ぼจากเสียงวรรค ฮ ก็จะออกเสียงเป็น บ,บะ,บิ,บุ,เบะ,โบะ

และวรรคは นี้ก็จะมีการ เติม ° まる(มารุ) ที่มุมขวา

ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ จากเสียงวรรค ฮ ก็จะออกเสียงเป็น p ,Pa,Pi,Pu,Pe,Po

ひらがな だくおん / Hiragana dakuon

カタカナ だくおん / Katakana Dakuon

เสียงพิเศษ

เสียงควบ

คือการนำอักษรวรรค y ,や ゆ よ มาย่อครึ่ง แล้วเติมคู่กับอักษรวรรคต่างๆ ในหมวด อิ แล้วออกเสียงรวมกันให้ได้จังหวะเดียว

เช่น きゃ =คือ คิ+ยะ เราออกเสียงให้ได้จังหวะเดียวก็จะเป็น เคียะ

ひらがな ようおん / Hiragana youon

カタカナ ようおん / Katakana youon

เสียงกัก

 คือการนำตัว つ(สึ) ตัวเล็กมาเป็นตัวสะกดคำ โดยใช้ตัวจากตัวหลัง つ มาสะกด

เช่น ざっし  zasshi(นิตยสาร ) ,  きっと kitto(แน่ๆ)

さっか  sakka(นักประพันธ์),  きっぷ  kippu(ตั๋ว)

เสียงยาว 

คือการเพิ่ม  あ い  う え お ในวรรคเดียวกัน เพื่อให้ออกเสียงยาว

อักษรที่ลงท้ายด้วยเสียง อะ + あเพื่อให้ออกเสียงยาว อา

เช่น おかあさんโอะก้าซัง (คุณแม่)

อักษรที่ลงท้ายด้วยเสียง อิ  + い  เพื่อให้ออกเสียงยาว อี

เช่น ほしい โฮะชี่ (อยากได้)

อักษรที่ลงท้ายด้วยเสียงอุ +う เพื่อให้ออกเสียงยาว อู

เช่น くうき คูกิ(อากาศ)

อักษรที่ลงท้ายด้วยเสียง เอะ+い,え เติมいเพื่อให้ออกเสียงยาว ee

เช่น とけい (นาฬิกา)

*ยกเว้นบางคำ เช่น ええ(ใช่) ,おねえさん(พี่สาว)จะเขียนえต่อท้ายให้เกิดเสียงยาว

อักษรที่ลงท้ายด้วยเสียงโอะ +う,お  เติมうตามหลังเพื่อให้ออกเสียงยาว เช่น さとう(น้ำตาล), そうじ(การทำความสะอาด)

*ยกเว้นบางคำ จะเขียนおต่อท้ายเพื่อให้เกิดเสียงยาว

เช่นとお  (สิบ) ,とおい (ไกล),  おおい (มาก), こおり(น้ำแข็ง)

*ส่วนอักษรคาตากะนะ จะใช้   ー เพื่อเพิ่มเป็นเสียงยาว

เช่น    コーヒー โคฮี( กาแฟ)

ノート โนโตะ

มีความเข้าใจความรู้เบื้องต้นภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถเข้าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ noonoo’club ได้เลยค่ะ

http://letsgonusan.com/2020/01/29/study-japanese-basics/

หรือหากสนใจการท่องเที่ยวญี่ปุ่นพี่หนูก็มีรีวิวไว้นะคะ

รีวิวท่องเที่ยวเมืองเบปปุพักโรงแรมซูกิโนอิ Beppu Suginoi Hotel อบทรายร้อน ชมบ่อน้ำร้อน

 
Follow me!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *