คำศัพท์ญี่ปุ่นคำทักทายแบบกันเอง
 

ลองใช้”Ohaa-” แทน ” Ohayou”สำหรับเพื่อนญี่ปุ่นของคุณ

おはよう。=ohayou =good morning.

おは。= ohaa. = good morning .

こんにちは。Konnichiwa. สวัสดี

ちは。Chiwa. สวัสดี
Follow me!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *